Kurs Seçimleri

Değerli Katılımcımız;

Kurs seçimlerimiz aşağıda bilgilerinize sunulan bloklamalar baz alınarak hazırlanmıştır. Her bloktan 2 kurs seçilmekte olup toplamda 4 kurs seçmenizi rica ediyoruz.

Kurs programında yer alan tüm kurslar nöroloji uzmanlarına yöneliktir.

Blok 1 Blok 2
Endovasküler Trombektomi Antiagregan ve Antikoagülan Tedaviler
Servikoserebral Aterosklerozda Tedavi İnmede Nörosonoloji
Akut İnmede Görüntüleme İnmede Nütrisyon
İntrakraniyal Kanama İnme Ünitesi / Nörolojik Yoğun Bakım
Olgularda Genç İnme İntravenöz Trombolitik Tedavi
Atrial Fibrilasyon İnmede Spastisite ve Tedavisi