Kurslar

AKUT İNMEDE GÖRÜNTÜLEME KURSU

Kurs Koordinatörleri: Ethem Murat Arsava, Dilaver Kaya

İnmede Nörogörüntüleme: Temel Bilgiler

14:00 – 14:20 Bilgisayarlı Tomografi

Talip Asil

14:20 – 14:40 Bilgisayarlı Tomografi Anjiyografi

Ethem Murat Arsava

14:40 – 15:00 Manyetik Rezonans Görüntüleme

Dilaver Kaya

15:00 – 15:30 Kahve Arası  

Gerçek Olgular Temelinde Nöroradyolojik Tetkiklerin İnteraktif Olarak Gözden Geçirilmesi ve Yorumlanması

15:30 – 16:10 Bilgisayarlı Tomografi Talip Asil
16:10 – 16:50

Bilgisayarlı Tomografi Anjiyografi

Ethem Murat Arsava
16:50 – 17:30 Manyetik Rezonans Görüntüleme Dilaver Kaya
18:00 – 19:00 Sözlü Bildiri Oturumu
ANTİAGREGAN VE ANTİKOAGÜLAN TEDAVİLER KURSU

Kurs Koordinatörleri: Mehmet Akif Topçuoğlu, İpek Midi

Antiagregan Tedavi

09:00 – 09:10 Aspirin, Tienopiridinler ve Silostazol: Ne Bilmeliyiz?

İpek Midi

09:10 – 09:20 Ticagrelor, Prasugrel, Cangrelor: Kime? Ne Zaman? Çalışmalar Ne diyor?

İpek Midi

09:20 – 09:30

Non-Kardiyoembolik TİA veya Akut Minör İnmede Aspirin Mi? Clopidogrel mi? İkisi mi?

Kürşad Kutluk

09:30 – 09:40 Kritik Karotis Stenozu ve Akut Minör İnmede Stentlemeye Kadar Anti-Aggregan Rejimi Nasıl Olmalı? Bu Süre Optimal Ne Kadardır ve Nasıl Yönetilmelidir?

Kürşad Kutluk

09:40 – 09:50

Aspirin 300 Mg Alırken İskemik İnme: Ne Yapmalı?

Kürşad Kutluk

09:50 – 10:00

Anti-Agregandirenci: Yaygın Teknikler ve Sonuçların Yorumlanması 

Birsen İnce

10:00 – 10:10 Atrial Fibrilasyonu Olan Karotisi %40 Stenotik Stabil Plaklı Hasta TİA ile Gelmiş: Oral Antikoagülana Antiaggregan Eklemeli Miyim?

M. Akif Topçuoğlu

10:10 – 10:20

Baziller Stenozu Olan Hasta Aspirin ve Clopidogrel Alırken TİA Geçirdi. Ne Yapmalı?

M. Akif Topçuoğlu

10:20 – 10:30 MR’da İskemik Gliotik Lezyon Var. Aspirin Vereyim Mi?

Birsen İnce

10:30 – 11:00 Kahve arası  

Antikoagülan Tedavi

11:00 – 11:10

Nonvalvüler Atrial Fibrilasyon ve Akut İnmede Warfarine Ne Zaman Başlamalıyım?

Birsen İnce

11:10 – 11:20

Varfarine Nasıl Başlamalıyım ve Nelere Dikkat Etmeliyim? Pratik Nomogramlar.

İpek Midi

11:20 – 11:30

Hastamın İNR’si Çok Labil: Ne Yapmalıyım?

İpek Midi

11:30 – 11:40

Hasta Varfarin Alırken İntraserebral Kanama Geçirdi. MVR+AF Var. Ne Yapmalıyım?

M. Akif Topçuoğlu

11:40 – 11:50

Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinler Hakkında Neler Bilmeliyim? Akut İskemik ve Hemorajik İnmede Tedavi ve DVT Proflaksisinde Kullanımda Nelere Dikkat Etmeliyim?

Birsen İnce

11:50 – 12:00

Apiksaban, Rivaroksaban, Edoksaban veya Dabigatran: İskemik ve Hemorajik İnmeyi Azaltmada Warfarine Göre Ne Kadar Faydalı? Hastaya Hangi Bilgileri Vermeliyim?

Kürşad Kutluk

12:00 – 12:10

Apiksaban, Rivaroksaban, Edoksaban veya Dabigatran: Alan Hastada İskemik İnme Var: Hematolojik Parametrelere Olan Etkileri, Tedavi ve Olaydan Sonra Seçenekler Nelerdir?

Kürşad Kutluk

12:10 – 12:20 Apiksaban, Rivaroksaban, Edoksaban veya Dabigatran: Alan Hastada Hemorajik İnme Var: Hematolojik Parametrelere Olan Etkileri, Tedavi ve Olaydan Sonra Seçenekler Nelerdir?

Kürşad Kutluk

12:20 – 12:30 Warfarin, Apiksaban, Rivaroksaban, Edoksaban veya Dabigatran: Almakta Olan İnme+AF Hastalardan Biri Katarakt Ameliyatı Olacak Diğeri Diş Çektirecek. Nörolojik konsültasyon istendi, ne demeliyim?

M. Akif Topçuoğlu

ATRİAL FİBRİLASYON KURSU

Kurs Koordinatörleri: Canan Togay Işıkay, Ethem Murat Arsava

09:00 – 09:15 AF önlenebilir mi? Sınıflama ve Risk Belirleme

Ethem Murat Arsava

09:15 – 09:30

AF de Ritim ve Hız Kontrolü Yapalım Mi?

Arda Yılmaz

09:30 – 09:45

Varfarin Kullanımında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri

Nilüfer Yeşilot

09:45 – 10:00

NOAK ların Üstünlükleri ve Riskleri

Canan Togay Işıkay

10:00 – 10:15 Hangi Hastalarda Girişimsel Tedavi Uygundur?

Babür Dora

10:15 – 10:30 Tartışma  
10:30 – 11:00 Kahve arası  

Bu Hastaları Nasıl Tedavi Edelim?

11:00 – 11:15

AF ve İntrakraniyal Kanama Var

Nazire Afşar

11:15 – 11:30

AF ve OAK Tedavi Altinda Tekrarlayan Iskemik Inme var

Ethem Murat Arsava

11:30 – 11:45 AF Var, Renal/Hepatik Fonksiyonlar Bozuk

Canan Togay Işıkay

11:45 – 12:00

AF Var, Karotis/Koroner Stent Gerekiyor

Özlem Kayım Yıldız

12:00 – 12:15

AF Var, Acil/Elektif Cerrahi Gerekiyor

Mine H. Sorgun

12:15 – 12:30 Tartışma  
ENDOVASKÜLER TROMBEKTOMİ KURSU

Kurs Koordinatörleri: Semih Giray, Özcan Özdemir

09:00 – 09:15 İnteraktif Anjiyografik Vasküler Anatomi-Anterior Sirkülasyon

Kürşad Akpınar

09:15 – 09:30 İlk Altı Saat İçinde Akut İnmede Endovasküler Tedavi İçin Vaka Seçiminde BT ve BT Anjiyografiyi Nasıl Kullanmalıyım? 

Atilla Özcan Özdemir

09:30 – 09:45 Akut İnme Endovasküler Tedavi Vaka Seçiminde İlk Altı Saat İçinde MRı Gerekli Olabilir Mi? 

Talip Asil

09:45 – 10:00 Uyanma İnmesi, Zamanı Bilinmeyen Veya 6 Saat Sonrası Akut İnmeli Hastada Endovasküler Tedaviye Uygunluğu Değerlendirmem İçin Ne Yapmam Gerekiyor?

Erdem Gürkaş

10:00 – 10:15 Nıhss <4 Altında Minör İnme, Majör Damar Oklüzyonlu İlk 6 Saat İçinde Başvurmuş Hastada Ne Yapmalıyım?

Semih Giray

10:15 – 10:30 Aspect 5, Ciddi İnme, Majör İnfarkt, Majör Damar Oklüzyonu: Endovasküler Müdaheleyi Hangi Şartlarda Düşünürüm?

Talip Asil

10:30 – 11:00 Kahve arası  
11:00 – 11:15 Proksimal Mca M1 Oklüzyonu Olan Bir Vakada Adım Adım Geri Çekilen Stent Veya Nöroaspirasyonla Teknik Yaklaşım

Dr.Kürşad Akpınar

11:15 – 11:30 Akut Tandem İnternal Karotis Proksimal Oklüzyonu-Mca Oklüzyonu Olan Vakada Endovasküler Stratejim Ne Olmalıdır?

Erdem Gürkaş

11:30 – 11:45 Anterior Sirkülasyon Majör Damar Oklüzyonlu Vakada Kombine Sratejiler ve Dirençli Trombektomi: Nereye kadar ve nasıl?

A. Özcan Özdemir

11:45 – 12:00 Baziler Trombozda Vaka Seçimim ve Endovasküler Tedavi Tekniğim Nasıl Olacak?

Vedat Ali Yürekli

12:00 – 12:15 Maalesef Perioperatif Komplikasyonum Oldu. Neler yapmalıyım?

Semih Giray

12:15 – 12:30 Akut İnme Endovasküler Tedavisi Sonrası Nelere Dikkat Etmeliyim? Nöroyoğun Bakımda Nasıl  Takip Etmeliyim?

Vedat Ali Yürekli

İNMEDE NÖROSONOLOJİ KURSU

Kurs Koordinatörleri: Babür Dora, Ali Ünal

14:00 – 14:25 Transkranial Doppler’e Giriş

Ali Ünal

14:25 – 14:50 Transkranial Doppler’in Klinik Kullanımı

Mine H. Sorgun

14:50 – 15:15 Ekstrakranial Doppler

Dilek Necioğlu Örken

15:15 – 15:30 Beyin Ölümünde Transkranial Doppler Babür Dora
15:30 – 16:00 Kahve Arası  
16:00 – 17:30

Uygulamalı Eğitim

Ali Ünal
Mine H. Sorgun
Dilek Necioğlu Örken

18:00 – 19:00 Sözlü Bildiri Oturumu
İNMEDE NÜTRİSYON KURSU

Kurs Koordinatörleri: Levent Güngör, Bijen Nazlıel

HANGİ HASTAYA? NEDEN? NE ZAMAN? NASIL? NE İLE?

Olgu I. "66 yaşında, DM, KOAH, Akut Sol Orta Serebral Arter Enfarktı"

09:30 – 09:45 Temel Enerji Metabolizması
 • İnme Hastasında Akut Dönemde Enerji Metabolizması Nasıl Şekillenir, Barsaklar Nasıl Çalışır, Sarkopeni Gelişim Mekanizmaları Nelerdir?

Levent Güngör

09:45 – 10:00 Enteral Erişim Yolları ve Uygulama
 • Nazogastrik, Nazoduedonal Tüp Nasıl Takılır, Tüp Lokasyonu Nasıl Kontrol Edilir, Peg Nasıl ve Ne Zaman Takılır, Enteral Beslenme Ürünü Dozu Nasıl Hesaplanır, Enteral Nütrisyon Ne Zaman Başlanır, Enteral Nütrisyon Nasıl Uygulanır, Tüple Beslenen Hastada Oral İlaçlar Nasıl Verilir?

Bijen Nazlıel

10:00 – 10:15 Enteral Nütrisyon Ürünleri
 • Standart Ürünler, Oligomerik ve Polimerik Ürünler, Lifli Ürünler, Yüksek Kalorili ve Proteinli Ürünler, Hastalığa Özel Ütünler Nelerdir, Özellikleri Nelerdir, Hangi Durumlarda Hangi Ürünler Tercih Edilir

Yusuf İnanç

10:15 – 10:30 Enteral Nütrisyon Komplikasyonları
 • Enteral Nütrisyon Komplikasyonları Nelerdir, Nasıl yönetilir? PEG Komplikasyonları Nelerdir?

Nedim Ongun

10:30 – 11:00 Kahve Arası

Olgu II. "55 yaşında Wallenberg Sendromu"

11:00 – 11:15 Disfaji Fizyopatolojisi
 • Yutmayı Sağlayan Kaslar Nelerdir, Nörolojik Kontrolü Nasıldır, Nasıl Yutarız, Disfaji Nasıl Ortaya Çıkar?

Yusuf İnanç

11:15 – 11:30 Disfaji Tanısı
 • Disfaji Taraması Nasıl Yapılır, Yatak Başı Yutma Değerlendirmesi Nasıl Yapılır, İleri Yutma Değerlendirmesi Nedir, Ne İşe Yarar?

Nedim Ongun

11:30 – 11:45 Disfaji Tedavisi
 • Disfaji Tedavisi Nasıl Yapılır, Kompanzatuar Yöntemler Nelerdir, Düzeltici Yöntemler Nelerdir, Adaptif Disfaji Tedavisi Nasıl Yapılır, Yutma Rehabilitasyonu, Yutma Manevraları, Yutma Egzersizleri Nasıl Uygulanır?

Levent Güngör

Olgu III. "77 yaşında Binswanger Hastalığı"

11:45 – 12:00 Malnütrisyon Tanısı
 • İnme Hastalarında Malnütrisyon Sıklığı Nedir, Malnütrisyon Tarama, Malnütrisyon Değerlendirme Testleri Nelerir, Malnütrisyon Tanı Kriterleri Nelerdir?

Bijen Nazlıel

12:00 – 12:15 TPN
 • Total Parenteral Nütrisyon Endikasyonları Nelerdir, TPN Reçetesi Nasıl Uygulanır, TPN Komplikasyonları Nelerdir?

Nedim Ongun

12:15 – 12:30 Oral Süplemanlar
 • Oral Nütrsiyonel Destek Ürünleri Nelerdir, Özlelikleri Nelerdir, Hangi Durumlarda İnme Hastalarında Kullanılır?

Yusuf İnanç

İNTRAKRANİYAL KANAMA KURSU

Kurs Koordinatörleri: İpek Midi, Canan Togay Işıkay

14:00 – 14:30 Akut İnmede Kan Basıncı Yönetimi
 • Akut İskemik İnmede Kan Basıncının Prognoza Etkisi
 • Hangi Durumlarda, Hangi Hastalarda Tedavi Başlayalım?
 • Iv Ajanlardan Hangisini, Niçin ve Hangi Dozda Tercih Etmeliyim?
 • Hastanın Kullandığı Antihipertansifleri Keselim mi?
 • Oral Antihipertansifleri Ne Zaman Başlayalım?

Nazire Afşar

14:30 – 15:00 İnme Profilaksisinde Kan Basıncı Yönetimi
 • Ne Zaman Tedavi Başlamalıyım? Hedefim Ne Olmalı?
 • Hangi Hastada, Hangi Antihipertansif Tercih Edilmeli?
 • Servikal veya İntrakraniyal Darlıkları Olan Hastayı Nasıl Tedavi Edelim?
 • Prehipertansiyonda, Beyaz Gömlek Tansiyonunda Ne Yapalım?
 • Geceleri Yüksek Kan Basıncında Yaklaşım Nasıl Olmalı?
 • Sekonder Hipertansiyonu Nasıl Dışlayalım?
 • Antihipertansif İlaçları Nasıl Kombine Edebiliriz?

Vesile Öztürk

15:00 – 15:30 Primer Serebral Kanamalar
 • Primer Serebral Kanama Nedenleri ve Ayırıcı Tanısı
 • Hematomda Prognozu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
 • Tedavi Algoritması Nasıl Olmalıdır?
 • Akut Hemorajik İnmede Ht Yönetimi, Hedef Kan Basıncı Kaç Olmalı?
 • Operasyon Endikasyonu Hangi Durumlarda Vardır?
 • Dvt Proflaksisine Ne Zaman Başlanmalıdır?
 • Af Olan Hasta Kanadığında Oak Tedavi Başlanabilir Mi? Ne Zaman?

Canan Togay Işıkay

15:30 – 16:00 Kahve arası  
16:00 – 16:30 Koagülopati İlişkili Kanamalar 
 • Edinsel Trombosit Bozukluklarında Kanama
 • Oral Antikoagulanlara Bağlı Kanamada Akut Dönem Tedavi
 • Oak Tedavi Tekrar Başlanabilir Mi? Ne zaman? Hangisi?
 • Tekrar Kanama Riskini Azaltmaya Yönelik Stratejiler Nedir?

İpek Midi

16:30 – 17:00

Vasküler Malformasyon İlişkili Kanamalar

 • Kavernom, Venöz Anjiom, AVM Yıllık Kanama İnsidansı Nedir?
 • Görüntüleme Bulguları Nelerdir?
 • Sporadik/Ailesel Olduklarında Ne Yapmalıyız?
 • Görüntülemeleri Ne Kadar Aralıklarla Tekrar Etmeliyiz?
 • Cerrahi Tedavi Hangi Hastalarda Uygundur?

Özlem Aykaç

17:00 – 17:30

Subaraknoid Kanama

 • Sak Görüntüleme Bulguları Nelerdir? (BT, MR, MRA, DSA)
 • Tanıda Karşılaşılan Zorluklar Nelerdir?
 • Ybü Takibi Nasıl Olmalı?
 • Kan Basıncı Nasıl Düzenlenmeli?
 • Cerrahi Tedavi/Endovasküler Tedavi Zamanlaması ve Hangisi Tercih Edilmeli?
 • SAK Komplikasyonları ve Tedavisi?

Yusuf İnanç

18:00 – 19:00 Sözlü Bildiri Oturumu
İNTRAVENÖZ TROMBOLİTİK TEDAVİ KURSU

Kurs Koordinatörleri: Semih Giray, Mehmet Akif Topçuoğlu

14.00 – 14:30

Akut Inmede IV Tpa Kullanimi: Sorunun Tanimi ve Boyutu, Kısa Literatür Özeti, Hastane ve Sistem Organizasyonu, Metrikler

M. Akif Topçuoğlu

14:30 – 15:00 IV Trombolitik Tedavi: Endikasyonlar ve Kontrendikasyonlar, Vaka Seçimi

Semih Giray

15:00 – 15:30 IV tPA Uygulaması Öncesi ve Sonrası Takip, Sorunlar, Komplikasyonlar ve Çözümler

Özlem Kayım Yıldız

15:30 – 16:00 Kahve Arası  
Olgu Sunumları
16:00 – 17:30 Zor Olgularda tPA : Ben Yaptım Sen De Yap! İnteraktif Oturumu
Vaka sunumları M. Akif Topçuoğlu
Özlem K. Yıldız
18:00 – 19:00 Sözlü Bildiri Oturumu
İNMEDE SPASTİSİTE VE TEDAVİSİ KURSU

Kurs Koordinatörleri: Serhat Özkan, Nazlı Durmaz Çelik

Maket Üzerinde Uygulamalı Eğitim Verilecektir

İNME ÜNİTESİ/NÖROLOJİK YOĞUN BAKIM KURSU

Kurs Koordinatörleri: Hadiye Şirin, Erdem Yaka

09:00 – 09:20

İnme Hastasında Bilinç Bozukluğu, Nonkonvulzif Status Olabilir mi? 

Ayşe Güler

09:20 – 09:40 İnme Hastasında İnfeksiyona Yaklaşım Nasıl Olmalı?

Demet Baş Sökmez

09:40 – 10:00

İnme Hastasında Tansiyon Yönetimini Nasıl Yapmalıyım? 

Hadiye Şirin

10:00 – 10:20

NYB’da Hasta İzleyen Bir Hekim Olarak Kateterizasyonla İlgili Neler Bilmeliyim?

Erdem Yaka

10:20 – 10:30 Tartışma  
10:30 – 11:00 Kahve arası  
11:00 – 11:20

NYB’da Hasta İzleyen Bir Hekim Olarak Hava Yolu Yönetimi İlgili Neler Bilmeliyim?

Erdem Yaka

11:20 – 11:40

İnme Hastasında Kan Şekeri Regülasyonunu Nasıl Yapmalıyım?

Ayşe Güler

11:40 – 12:00

Rekanalizasyon Tedavisi Sonrası Nörolojik Yoğun Bakım İzlemini Nasıl Yapmalıyım?

Demet Baş Sökmez

12:00 – 12:20 Malign OSA İnfarktı Olan Bir Hastada KİBAS Tedavisini Nasıl Yapmalıyım? Ne Zaman Cerrahi Tedavi Seçeneğini Düşünmeliyim?

Hadiye Şirin

12:20 – 12:30 Tartışma  
OLGULARLA GENÇ İNME KURSU

Kurs Koordinatörleri: Bijen Nazlıel, Levent Güngör

14:00 – 14:20

Fabry Hastalığı

Ufuk Can

14:20 – 14:40 CADASIL

Mustafa Bakar

14:40 – 15:00 PFO

Zekeriya Alioğlu

15:00 – 15:20 Diseksiyonlar Bijen Nazlıel
15:20 – 15:30 Tartışma  

15:30 – 16:00

Kahve Arası  
16:00 – 16:15 Vaskülitler

Levent Güngör

16:15 – 16:30

Antifosfolipid Sendromu

Bijen Nazlıel

16:30 – 16:45

Herediter Koagülopatiler

Mustafa Gökçe

16:45 – 17:00 Homosisteinemi

Nilda Turgut

17:00 – 17:15 Venöz Tromboz

Mustafa Gökçe

17:15 – 17:30 Tartışma  
18:00 – 19:00 Sözlü Bildiri Oturumu
SERVİKOSEREBRAL ATEROSKLEROZDA TEDAVİ KURSU

Kurs Koordinatörleri: Erdem Yaka, Özcan Özdemir

14:00 – 14:30 Asemptomatik Karotis Darlığı Olan Bir Hastam Var. Tedavisini Nasıl Düzenlemeliyim?

Ayça Özkul

14:30 – 15:00 Semptomatik Karotis Darlığı Var Olan Bir Hastam Var. Tedavisini Nasıl Düzenlemeliyim?

Hasan Hüseyin Karadeli

15:00 – 15:30 Büyük Damar Aterosklerozu Olan Bir Hastam Var. Hiperlipidemi Tedavisinde Hedefim Ne Olmalıdır?

Hasan Hüseyin Kozak

15:30 – 16:00 Kahve Arası  
16:00 – 16:30 Vertebrobaziler Sistemde Darlığı Olan Bir Hastam Var. Hangi Durumda Stentlemeli, Hangi Durumda Medikal Tedaviyle Yetinmeliyim? 

Erdem Yaka

16:30 – 17:00

İntrakraniyel Aterosklerozu Olan Bir Hastam Var. Hangi Darlıklara Müdahale Etmeliyim?  

Özcan Özdemir

17:00 – 17:30 Büyük Arter Aterosklerozu Olan Bir Hasta Var. Operasyon Öncesi Nöroloji Konsültasyonu İsteniyor. Konsültasyonu Nasıl Yanıtlamalıyım? 

Hasan Hüseyin Karadeli

18:00 – 19:00 Sözlü Bildiri Oturumu