Kurullar

Kongre Düzenleme Kurulu

Bijen Nazlıel (Başkan)
Canan Togay Işıkay
Erdem Yaka
İpek Midi

Dernek Yönetim Kurulu

Başkan
Mehmet Akif Topçuoğlu

Başkan Yardımcısı
Atilla Özcan Özdemir

Genel Sekreter
Canan Togay Işıkay

Sayman
Bijen Nazlıel

Üyeler
Ethem Murat Arsava
Erdem Yaka
İpek Midi

Bildiri Değerlendirme Kurulu

Bijen Nazlıel
Canan Togay Işıkay
Erdem Yaka
İpek Midi